Sunnfjord kommune

Foreldremøte for nye førsteklasse

Foreldremøte for nye førsteklasse

Foreldremøte for nye førsteklasse

Det er sendt ut innkalling til foreldremøte for 1. klasse skuleåret 2021/2022.

Møtet blir gjennomført onsdag 24. mars.

Ver venleg å ta kontakt med administrasjonen om de ikkje har mottatt e-post om dette.