Skulehelsetenesta Flatene skule

Helsesjukepleiar ved Flatene skule

Skuleåret 2022-2023 vil vi ha helsesjukepleiar Ingrid Austrheim Bratten tilgjengeleg kvar måndag, tysdag, torsdag og fredag. 

Kontaktinformasjon:

Helsesjukepleiar Ingrid Austrheim Bratten

Føresette, elevar og lærarar er velkomne til å ta kontakt. Helsesjukepleiar har teieplikt.

Informasjon om helsestasjon/skulehelsetenesta

Telefon Helsestasjon avdeling Førde: 57 72 21 30

Her kan du lese meir om skulehelsetenesta