Sunnfjord kommune

Skulehelsetenesta Flatene skule

Skulehelsetenesta Flatene skule

Helsesjukepleiar ved Flatene skule

Måndagar:

Britt Kyrkjebø Aarbergsbotten er på skulen og vil ha ansvar for helserelatert undervisning og vekstmåling i 3.klasse.

Fredagar: 

Inger Cesilie Fitje er på skulen og tilbyr samtalar med foreldre og elevar.

Føresette, elevar og lærarar er velkomne til å ta kontakt. Helsesjukepleiar har teieplikt.

Informasjon om helsestasjon/skulehelsetenesta

Telefon Helsestasjon avdeling Førde: 57 72 21 30

Her kan du lese meir om skulehelsetenesta