Sunnfjord kommune

Skulehelsetenesta Flatene skule

Skulehelsetenesta Flatene skule

Helsesjukepleiar på Flatene for skuleåret 2020/2021 heiter Anne Kristin Nordeide.

Helsesjukepleiar har fast kontortid ved skulen:

  • Måndag: 08.30 - 14.30 
  • Tysdag: 08.30 - 14.30
  • Torsdag i partalsveker: 08.30 - 14.30
  • Fredag (frå og med desember 2020): 08.30 - 14.30

Føresette, elevar og lærarar er velkomne til å ta kontakt. Helsesjukepleiar har teieplikt.

Her kan du lese meir om skulehelsetenesta