Sunnfjord kommune

Kontakt oss - Flatene skule

Kontakt oss - Flatene skule

  • Telefon sentralbord: 57 72 08 20
  • Fråværstelefon: 480 10 443
  • Besøksadresse: Flatene 50, 6814 Førde
  • Postadresse: Flatene skule, postboks 338, 6802 Førde

Rektor: Sindre Roska


E-post: sindre.roska@sunnfjord.kommune.no
Telefon 57 72 08 21 / 95 80 33 32

Assisterande rektor: Henrik Myklebust

SFO-leiar: Magnhild Gutubø

Kontorfullmektig/assistent SFO: Linda Solsvik

Skulehelsetenesta ved Flatene skule

Flatene skule har pr no to helsesjukepleiarar fordelt på kvar sin dag. Måndagar er Britt Kyrkjebø Aarbergsbotten her medan Inger Cesilie Fitje er her fredagar. Meir kontaktinfo finn de under fana Skulehelsetenesta 

Føresette, elevar og lærarar er velkomne til å ta kontakt. Helsesjukepleiar har teieplikt. Her kan du lese meir om skulehelsetenesta

Tilsette på Flatene skule

Adresse

Besøksadresse:
Flatene 50
6814 Førde

Postadresse:
Flatene skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart