Sunnfjord kommune

Kontakt oss - Flatene skule

Kontakt oss - Flatene skule

  • Telefon sentralbord: 57 72 08 20
  • Fråværstelefon: 480 10 443
  • Besøksadresse: Flatene 50, 6814 Førde
  • Postadresse: Flatene skule, postboks 338, 6802 Førde

Rektor: Sindre Roska


E-post: sindre.roska@sunnfjord.kommune.no
Telefon 57 72 08 21 / 95 80 33 32

Assisterande rektor: Henrik Myklebust

 

SFO-leiar: Magnhild Gutubø

 

Kontorfullmektig/assistent SFO: Linda Solsvik

 

Skulehelsetenesta ved Flatene skule

Helsesjukepleiar på Flatene for skuleåret 2021/2022 heiter Sunniva Vie Alme
e-post: sunniva.vie.alme@sunnfjord.kommune.no

Telefon kontor Flatene: 57 61 27 92

Telefon Helsestasjonen, avdeling Førde: 57 72 21 30

Jobbtelefon: 91 87 03 70

Helsesjukepleiar har fast kontortid ved skulen:

  • Måndag: 08.00 - 15.00
  • Tysdagar: 08.00 - 15.00

Føresette, elevar og lærarar er velkomne til å ta kontakt. Helsesjukepleiar har teieplikt. Her kan du lese meir om skulehelsetenesta

Tilsette på Flatene skule

Adresse

Besøksadresse:
Flatene 50
6814 Førde

Postadresse:
Flatene skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart