Kontakt oss - Flatene skule

  • Telefon sentralbord: 57 72 08 20
  • Fråværstelefon: 48 01 04 43
  • Besøksadresse: Flatene 50, 6814 Førde
  • Postadresse: Flatene skule, postboks 338, 6802 Førde
  • Om du skal sende personopplysningar elektronisk bruk eDialog

Rektor: Sindre Roska


E-post: sindre.roska@sunnfjord.kommune.no
Telefon 57 72 08 21 / 95 80 33 32

Assisterande rektor: Henrik Myklebust

SFO-leiar: Kristine Fauske Skaar

Kontorfullmektig/assistent SFO: Linda Solsvik

Skulehelsetenesta ved Flatene skule

Ingrid Autreim Bratten er helsesjukepleiar ved Flatene skule. Ho vil vere fast på skulen kvar måndag, tysdag, torsdag og fredag. I starten vil ho reservere fredagane til individuelle konsultasjonar med førsteklassingane. Det vil føregå på Rådhuset.  Meir kontaktinfo finn de under fana Skulehelsetenesta 

Føresette, elevar og lærarar er velkomne til å ta kontakt. Helsesjukepleiar har teieplikt.

Her kan du lese meir om skulehelsetenesta

Tilsette på Flatene skule

Kontakt

Flatene skule
E-post
Telefon 57 72 08 20

Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog

Adresse

Besøksadresse:
Flatene 50
6814 Førde

Postadresse:
Flatene skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart