Sunnfjord kommune

Kontakt oss - Flatene skule

Kontakt oss - Flatene skule

  • Telefon sentralbord: 57 72 08 20
  • Fråværstelefon: 480 10 443
  • Besøksadresse: Flatene 50, 6814 Førde
  • Postadresse: Flatene skule, postboks 338, 6802 Førde
  • E-post til skulen: flatene.skule@sunnfjord.kommune.no

Rektor - Flatene skule og  Karstad skule og barnehage, Per Inge Seime - Klikk for stort bilete Reiakvam Foto Per Inge Seime
Rektor Flatene skule 

E-post: per.inge.seime@sunnfjord.kommune.no
Telefon: 57 72 08 21 / 414 02 772
 

Assisterande rektor: Merete Espeland Gåsvær

SFO-leiar: Magnhild Gutubø

Kontorfullmektig/assistent SFO: Linda Solsvik

 

Skulehelsetenesta ved Flatene skule

Helsesjukepleiar på Flatene for skuleåret 2021/2022 heiter Else Marie Vollstad Aske
e-post: else.marie.vollstad.aske@sunnfjord.kommune.no

Telefon kontor Flatene: 57 61 27 92

Telefon Helsestasjonen, avdeling Førde: 57 72 21 30

Helsesjukepleiar har fast kontortid ved skulen:

  • Måndag: 08.00 - 15.00
  • Onsdagar: 08.00 - 15.00

Føresette, elevar og lærarar er velkomne til å ta kontakt. Helsesjukepleiar har teieplikt. Her kan du lese meir om skulehelsetenesta

Tilsette på Flatene skule

Adresse

Besøksadresse:
Flatene 50
6814 Førde

Postadresse:
Flatene skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart