Sunnfjord kommune

Flatene SFO

Flatene SFO

Telefonnummer Flatene SFO 

  • Flatene skule: 57 72 08 20
  • Raud SFO: 404 45 019
  • Blå SFO: 404 45 018
  • Grøn SFO: 404 45 020

SFO-leiar Magnhild Gutubø

Opningstider Flatene SFO

  • 07.15–16.15

Planleggingsdagar våren 2020?

 

Påmelding til SFO

Først må du fylle ut påmeldingsskjemaet til skulen: (her må de laste opp filene og legge inn lenkene når skjema er klart)

  • Søknadsskjema 1. klasse, skuleåret 2020–2021
  • Søknadsskjema 2. klasse, skuleåret 2020–2021
  • Søknadsskjema 3. klasse, skuleåret 2020–2021
  • Søknadsskjema 4. klasse, skuleåret 2020–2021

Dette skjemaet returnerer du til skulen. I tillegg må du legge inn søknad i kommunen sitt skuleadministrative system 

Søk SFO-plass (legge inn Sunnfjord-lenke når den er klar)

Dersom du seinare ønsker å endre tilbodet gjer du dette i Visma Flyt Skole. 

Påmeldingsfrist

  • 1. april for nye søkarar, men det er mogleg å søke heile året. 

Påmelding til SFO i feriar

Barn som skal vere på SFO i feriar (haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) må melde seg på. I forkant av feriane blir det lagt ut påmeldingsskjemaet som du finn her (nye lenker inn). 

Oppseiing av SFO-tilbod

Oppseiingsfristen er ein månad. Du må logge deg inn via Visma Flyt (lenke inn her) for å seie opp plassen. Seier du opp før den 1. eller 15. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. eller 15. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 31. mars

Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.

Om SFO på Flatene skule 

Skrive noko her som står i informasjonsskrivet........

Kontakt

Magnhild Gutubø
E-post
Telefon 57 72 08 22
Mobil 977 37 755

Adresse

Besøksadresse:
Flatene 50
6814 Førde

Postadresse:
Flatene skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart