Sunnfjord kommune

Flatene SFO

Flatene SFO

Telefonnummer Flatene SFO 

 • Flatene skule: 57 72 08 20
 • Raud SFO: 404 45 019
 • Blå SFO: 404 45 018
 • Grøn SFO: 404 45 020

SFO-leiar: Kristine Fauske Skaar

Opningstider Flatene SFO

 • 07.00 –16.30

Planleggingsdagar skuleåret 2022/2023

 • 11. - 12. .august - 2022
 • 4. november - 2022
 • 27. januar - 2023
 • 19. mai - 2022

Foreldreinformasjon

Påmelding til SFO

Du søkjer på felles opptak i Sunnfjord kommune, frist 1.april. Søknad i Visma 

I tillegg må du fylle ut påmeldingskjema til SFO. Skjema finn du i lenkje under. Dette skjemaet returnerer du til skulen enten via post eller e-post. Dersom du seinare ønsker å endre SFO- tilbodet loggar du på Visma Flyt Skule og gjer det der.

Påmelding til SFO i feriar

 • Barn som skal vere på SFO i haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie, må melde seg på. De får heim påmeldingsskjema i Visma
 • Hugs at du må melde deg på særskildt om du ønskjer sommarferietilbod. Frist 1.mai. 
 • SFO har stengt 4 veker i juli.

Oppseiing av SFO-tilbod

 • Du må logge deg inn via  Visma Flyt Skule for å endre eller seie opp plass.
 • Oppseiingsfristen er ein månad. Seier du opp før den 1. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. i påfølgande månad.
 • Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 1. april.
 • Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks eller etter nærare avtale med skulen.

Vedtekter og betalingssatsar for dei ulike tilboda, finn de på Sunnfjord kommune si heimeside. 

Adresse

Besøksadresse:
Flatene 50
6814 Førde

Postadresse:
Flatene skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart