Sunnfjord kommune

Ferie og fridagar, skuleruta

Ferie og fridagar, skuleruta

 

Skuleruta første halvår 2020
Skuleruta Sunnfjord kommune Første halvår 2020
Første skuledag etter jul Måndag 6. januar
Vinterferie Måndag 17. februar til fredag 21. februar (veke 8)
Siste skuledag før påske Fredag 3. april
Første skuledag etter påske Tysdag 14. april
Elevfri dag i mai Fredag 22. mai
Siste skuledag Fredag 19. juni

Planleggingsdagar i barnehagane våren 2020

Første halvåret i ny kommune, det vil seie fram til nytt barnehageår hausten 2020, er det ulike planleggingsdagar i dei kommunale barnehagane. 

Skuleruta 2020–2021

Dette er eit framlegg til felles skulerute. NB! Det kan kome endringar i Sunnfjord kommune

Skuleruta 2020 - 2021
Skuleruta 2020 - 2021 Datoar
Første skuledag Måndag 17. august
Haustferie Måndag 5. oktober til fredag 9. oktober (veke 41)
Elevfri dag Fredag 13. november
Siste skuledag før jul Tysdag 22. desember
Første skuledag etter nyttår Måndag 4. januar
Vinterferie Måndag 22. februar til fredag 26. februar (veke 8)
Elevfri dag Fredag 12. mars
Siste skuledag før påske Fredag 26. mars
Første skuledag etter påske Tysdag 6. april
Elevfri dag Fredag 14. mai
Siste skuledag Fredag 18. juni

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00