Tilbod

Du har fleire ulike tilbod (plasstypar) å velge mellom.

Kva kostar SFO?

Du betalar for plassen i 10 månader, med månadleg innbetaling. Det er ikkje søskenrabatt. 

Frå og med skulestart hausten 2023 vil både 1. og 2. klasseelevar få gratis 12.timarstilbod.

Betalingssatsar SFO frå 1. august 2023
Plasstype Eining Pris 1.- og 2. klasse Pris 3.- og 4. klasse
A-tilbod Kr per månad 1755 3516
B-tilbod Kr per månad 1555 3155
C-tilbod Kr per månad 1076 2706
D-tilbod Kr per månad 0 2225
E-tilbod Kr per månad 0 1316
Gebyr seint henta barn Kr per gong 391 391
Kjøp av halv dag Kr per gong 314 314
Kjøp av heil dag Kr per gong 256 340
Kjøp av sommar-SFO Kr per månad 3167 4217
Kjøp av veke i skuleferiar og sommarferie Kr per veke 1260 1678