Sunnfjord kommune

Betre Tverrfagleg Innsats for barn og unge

Betre Tverrfagleg Innsats for barn og unge

Er du uroleg for eit barn eller treng du nokon å snakke med? Kven kan hjelpe meg? Kva finst av hjelp? Kva gjer eg om eg vert bekymra for ein elev på skulen min? Kva gjer eg om eg ser at nabojenta har det vanskeleg? Her kan du få vite meir om korleis du går fram. 

Akutte situasjonar, ta kontakt med

Betre Tverrfagleg Innsats (BTI)

Betre Tverrfaglig Innsats (BTI) skal sikra at barn og unge får den oppfølginga og hjelpa dei treng gjennom eit samarbeid mellom familien og kommunen. Årsaka til oppfølging kan vere av ulik grad, men arbeidet med å komme fram til ei løysing skal vere lik. Sunnfjord kommune brukar difor samhandlingsmodellen BTI i sitt arbeid. 

Individnivå

Betre Tverrfaglig Innsats for barn og unge i Sunnfjord kommune

Einingsnivå

Kommunenivå

Kontakt

Lillian Vassbotten
Utviklingskoordinator barn og unge
E-post
Telefon 57 61 27 50