Sunnfjord kommune

Betre Tverrfagleg Innsats for barn og unge

Betre Tverrfagleg Innsats for barn og unge

Er du uroleg for eit barn eller treng du nokon å snakke med? Kven kan hjelpe meg? Kva finst av hjelp? Kva gjer eg om eg vert bekymra for ein elev på skulen min? Kva gjer eg om eg ser at nabojenta har det vanskeleg? Her kan du få vite meir om korleis du går fram. 

Ved akutte situasjonar, ta kontakt med

Individnivå

Einingsnivå

Kommunenivå

 

Kontakt

Lillian Vassbotten
Utviklingskoordinator barn og unge
E-post
Telefon +47 57 61 27 50