Sunnfjord kommune

Vie barnehage sine planar

Vie barnehage sine planar

Planleggingsdagar

Oversikt over kommunale planleggingsdagar i Sunnfjord kommune

 

Årsplan for Vie barnehage

Kva kan du finne i vår årsplan?

  • Periodeplanar for ulike tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov.
  • Kalendar med viktige datoar og fine bilete av barnehagekvardagen vår.
  • Vår visjon og satsingsområde.
  • Nyttig informasjon om barnehagen.

Lenke til årsplan for Vie barnehage 2022 (PDF, 7 MB)

 

Rammeplan

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver (rammeplanen) fastset utfyllande føresegner om innhaldet i og oppgåvene til barnehagen.

Rammeplan for barnehagen

Kontakt

Ann Renate Helgås
Einingsleiar
E-post
Telefon +47 57 61 28 46

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Hatlehaugen 1 A
6812 Førde

Postadresse: 
Vie barnehage
Postboks 338
6802 Førde