Sunnfjord kommune

20.03.20 Bruk av idrettsbanene under koronasituasjonen.

20.03.20 Bruk av idrettsbanene under koronasituasjonen.

Hei alle saman. 

For å hindre smittespreiing av koronaviruset vil vi på det sterkaste oppmode dykk om å ikkje ta i bruk idrettsbanene i kommunen. Lysa er slått av på banene for å markere oppmodinga, som også er anbefalt av kommuneoverlegen.

Her er link til meir informasjon på Sunnfjord kommune si heimeside: bruk av idrettsbanene under koronasituasjonen

Tusen takk for at dykk er med på felles dugnad.

Ta vare på kvarandre.