Sunnfjord kommune

Nytt frå barnehagen

I veke 9 blir det foreldrekaffi på alle avdelingane.

Vi inviterer til foreldremøte på Rådhuset, 4 etasje i Sunnfjordsalen:

måndag 27. januar 2020 kl. 18.45-20.30