Sunnfjord kommune

Nytt frå barnehagen

Foreldremøte

Vi inviterer til foreldremøte på Rådhuset, 4 etasje i Sunnfjordsalen:

måndag 27. januar 2020 kl. 18.45-20.30

Sak 1: Status nybygg Tusenfryd Barnehage. Elin informerer.

Sak 2. Hovudsak på foreldremøtet blir relasjonskompetanse, forelesing ved Jan Spurkeland. Han er kjent som ein kunnskapsrik og inspirerande føredragshaldar.  Kva betyr relasjonar for læring, psykisk helse, kognitiv, sosial og emosjonell utvikling? Korleis kan barnehage og foreldra samarbeide om dette viktige arbeidet?