Sunnfjord kommune

Utval og medverknad

Utval og medverknad

Barnehagen sitt samarbeidsuval

Samarbeidsutvalet er samansatt av 2 foreldrerepresentantar, 2 personale og 1 frå eigarane (kommunen). Styrar har møterett og er referent i utvalet.

Samarbeidsutvalet 2019-2020 består av:

  • Erling Sæther (leiar)
  • Aina Jeanett Gjervik (nestleiar)
  • Anette Naustheller (personalrepresentant)
  • Johanne Benæs (personalrepresentant)
  • Karina Hetle Solheim (eigarrepresentant)

Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ. Utvalget skal få inn saker som er viktige for innhaldet i barnehagen og for forholda til foreldra (jf Rammeplan for barnehagar s. 30).

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Sunde
6819 Førde

Postadresse: 
Sunde barnehage
Postboks 338
6802 Førde