Sunnfjord kommune

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Her har vi samla ein del nyttig informasjon for deg som forelder i Sunde barnehage

Opningstider 

  • Barnehagen har ope mandag til fredag - kl. 07.00 - 16.30.
  • Vi held stengt julaftan og nyttårsaftan. Onsdag før påske stenger barnehagen kl. 12.00.
     

Planleggingsdagar

Ferie

Barnehagen har ope heile sommaren, men barna må ta ut 3 veker ferie i perioden 1. juni til 1. september. Barna sin ferie skal meldast til barnehagen seinast 1. mai i ferieåret. 

Dersom tal barn kjem under 6 barn i ei veke, kan rådmannen fastsette å gje tilbod i ein anna barnehage (jf kommunale vedtekter §8). 
 

Tilvenning i barnehagen

Det er alltid spanande når eit barn skal begynde i barnehagen. I Sunde barnehage har vi fokus på å la barnet få bruke god tid på å bli kjent og trygg saman med foreldre/føresette. 

Praktisk informajson


Oppseiing eller endra plass

Dersom du ønskjer å seie opp eller endre barnehageplassen, søkjer du på same nettsida som du søkte om plass.

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Sunde
6819 Førde

Postadresse: 
Sunde barnehage
Postboks 338
6802 Førde