Sunnfjord kommune

Nytt frå barnehagen

Personalet har planleggingsdag fredag 13.11.20. Barnehagen er då stengt!

Følgande foreldre er valgt til representantar for barnehageåret 2020/2021:

Foreløpig informasjon om stenging 

Personalet har planleggingsdag fredag 31.1. 
Barnehagen er då stengt!

Søknadsportalen er no open igjen.
Frist for å søkje plass ved hovudopptaket er 1.3.20.
Ønskjer du å endre plassen du allereie har, søkjer du innan 31.1.20.

 

På grunn av overgang til ny kommune, er søknadsportalen til barnehageplass stengt frå 10.12.19 til første veka i januar. Vi legg ut ny informasjon når den nye portalen er klar.

Ved samanslåinga vert ventelista sletta, så dei som ev står på venteliste pr i dag, må søkje på nytt når portalen opnar igjen.

Erling Sæther (Raud avd) har tatt gjennvalg som foreldrerepresentant for barnehageåret 2019 - 2020.
Aina Jeanett Gjervik (avd Lysegrøn) er nyvalgt foreldrerepresentant for dei 2 neste åra - 2019 - 2021.