Sunnfjord kommune

Nytt frå barnehagen

Møte i Samarbeidsutvalet 5. februar 2020

Det vert møte i Samarbeidsutvalet for Solsida Barnehage

onsdag 5. februar 2020

kl. 17:00-19:00

Stad: Solsida Haugum, Stranda 12.

Representantane tek sjølv kontakt med sin vara, dersom ein ikkje har høve til å møte. 

Saker må meldast styrar innan 01.02.2020.