Sunnfjord kommune

Nytt frå barnehagen

Sykkelvognhus

Sykkelvognhus

 

Det er planlagt å bygge eit felles sykkelvognhus for foreldre og barn i Hatlehaugen og Vie barnehage.

Sykkelvognhuset skal byggast av Byggmester Aase & Hegrenes AS.

Arbeidet startar førstkommande laurdag, og skal etter planen vere ferdig ved utgangen av mars månad.

 

 Klikk for stort bilete