Sunnfjord kommune

Informasjon om stengt barnehage

Informasjon om stengt barnehage

Hei!

Barnehagar og skular vert stengt frå i dag, torsdag 12.03.20  kl. 18.00 og følgjande informasjon må ut:

Barnehagar, skular og SFO stenger i dag 12.03.20 frå kl. 18.00 og førebels til 26.03.20

Hei!

Barnehagar og skular vert stengt frå i dag, torsdag 12.03.20  kl. 18.00 og følgjande informasjon må ut:

Barnehagar, skular og SFO stenger i dag 12.03.20 frå kl. 18.00 og førebels til 26.03.20

Foreldre til barn som arbeider i sektorar som er definerte som samfunnskritiske oppgåver skal ha tilbod om barnehageplass.

Følgande 15 funksjonar er definert som kritiske for samfunnet:

•     Styring og kriseleiing

•     Forsvar

•     Lov og orden

•     Helse og omsorg

•     Redningsteneste

•     IKT- tryggleik i sivil sektor

•     Natur og miljø

•     Forsyningstryggleik

•     Vatn og avløp

•     Finansielle tenester

•     Kraftforsyning

•     Elektroniske kommunikasjonstenester

•     Transport

•     Satellittbaserte tenester

  • Apotek

Barn med særskilde behov skal ha eit barnehagetilbod.

Med vennleg helsing

Kristine Steindal

Kommunalsjef barnehage