Sunnfjord kommune

Nytt frå barnehagen

Nytt frå barnehagen

Årsplan 2020

Samarbeidesutvalet for Halbrend barnehage godkjente i Su-møte 25.02.2020 Årsplan for 2020 for Halbrend Barnehage. Denne finn de under fana Barnehagen sine planer.  

Hei. Mykje er enno usikkert mtp stengte barnehagar og eg er kalla inn til informasjonsmøte i morgon kl 11. Då er truleg fleire ting avklart.  

Vel å dele den siste meldinga frå Kristine - så får de som har "samfunnskritiske oppgåver" vurdere sjølv i morgon. Tilbodet i barnehagen blir "normalt" for dei barna som kjem, men eg har ikkje heilt oversikt over kor mange av personalet som sjølve blir ramma av stenging av barnahage og skule.  

Hei!

Barnehagar og skular vert stengt frå i dag, torsdag 12.03.20  kl. 18.00 og følgjande informasjon må ut:

Barnehagar, skular og SFO stenger i dag 12.03.20 frå kl. 18.00 og førebels til 26.03.20