Sunnfjord kommune

Nytt frå barnehagen

Nytt frå barnehagen

Årsplan 2020

Samarbeidesutvalet for Halbrend barnehage godkjente i Su-møte 25.02.2020 Årsplan for 2020 for Halbrend Barnehage. Denne finn de under fana Barnehagen sine planer.