Sunnfjord kommune

Graving i offentleg veg

Graving i offentleg veg

Etter veglova §§ 32 og 57 er du pliktig å søke om arbeid som skal utførast på og ved offentleg veggrunn. For arbeid på kommunal veg skal søknad sendast kommunen, og for arbeid på fylkesvegar skal søknad sendast Statens Vegvesen. 

Slik søker du

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00