Sunnfjord kommune

Innkomne listeforslag

Innkomne listeforslag

Listeforslag 

Parti eller andre grupper som vil stille til val i kommunestyrevalet i Sunnfjord kommune må levere eit listeforslag innan 31. mars 2023, kl. 12.00. Liseforslaget viser kandidatane som stiller til val for partiet eller gruppa. 

Listeforslaga blir publisert her når dei kjem inn til kommunen. 

Valstyret skal behandle listeforslaga i møte 22. mai. 

Innkomne listeforslag: