Sunnfjord kommune

Sametingsvalet

Sametingsvalet

Førehandsrøysting

Sunnfjord kommune har under 30 innbyggarar som er registrert i Sametinget sitt valmanntal. Du kan difor berre førehandsrøyste ved sametingsvalet i Sunnfjord kommune, ikkje røyste på valdagen. 

Du kan førehandsrøyste til sametingsvalet og stortingsvalet på dei same stadane. 

Sjå oversikt over kvar du kan førehandsrøyste

Meir informasjon 

Du finn meir informasjon om sametingsvalet på Sametinget sine nettsider.