Sunnfjord kommune

Årsavslutning

Årsavslutning

Sunnfjord kommunestyre vedtok 28. april 2022 årsmelding og årsrekneskap for 2021.

Årsmelding og årsrekneskap 2021

Kort om årsmelding og årsrekneskap for 2021

  • Driftsrekneskapen for 2021 viser samla driftsinntekter på 2 212 mill. kroner.
  • Netto driftsresultat er 58,4 mill. kroner eller 2,64 % av driftsinntektene. Det er 45 mill. kroner betre enn rekneskap 2020 og 35 mill. kroner betre enn revidert budsjett for 2021.
  • Driftsrekneskapen for 2021 er avslutta ved at mindreforbruk på 30,3 mill. kroner er avsett til disposisjonsfond i samsvar med forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsberetning for kommunar og fylkeskommunar.