Sunnfjord kommune

Budsjett og handlingsprogram

Budsjett og handlingsprogram

Kommunar skal utarbeide fireårige økonomiplanar og årlege budsjett. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal ha vedtak med økonomisk balanse, og bygge på realistiske forventningar om utviklinga i inntekter og utgifter.

Økonomiplan for Sunnfjord kommune

Økonomiplanen var oppe til politisk behandling 18. juni 2020. 

Økonomisk analyse frå Agenda Kaupang

Kontakt

Lise Mari Haugen
Assisterande kommunedirektør
E-post
Telefon 57 61 27 04
Mobil 934 22 461