Sunnfjord kommune

Språkkviss

Språkkviss

Klikk for stort bilete   

Fredagskviss

Prøv deg på vår faste fredagskviss :-)

I dag har vi tjuvstarta med litt "julekviss". 

Som vanleg trekker vi to heldige vinnarar som får kvar sin fine tursekk. 

Svarfrist: tysdag 1. desember 

Her er ein byråkratisk vri på språket i ein kjent julesang - kjenner du sangen igjen?

Det er per dags dato foretatt reingjering av alle golvflater innomhus. Vidare er det gjennomført innhenting av biobrensel ved manuell befordring. (Tiltaket utløyser ikkje krav om tilknytning til fjernvarmeanlegget etter Sunnfjord kommune sine vedtekter etter § 66a til pbl. av 14.06.1985.) Det er i tillegg besørga matombringing for fjærkre i tilknytning til uteopphaldsareala.

Felt merka med * må fyllast ut