Sunnfjord kommune

Språkkviss

Språkkviss

Takk til alle som deltok i språkkvissen i 2022. Håpar kvissen var nyttig, og at du lærte noko nytt.

Kartlegging av klart språk i Sunnfjord kommune

Vi i arbeidsgruppa for klart språk ønsker å klartlegge klart språk i kommunen vår, for å planlegge kva vi skal legge vekt på i 2023. Håpar du tek deg tid til å svare på nokre sprørsmål. 

Delta i kartlegga av klart språk

 

Vinnarar av julekviss:

  • Tredje runde: Anne Kristin Juliebø, Ida Therese Kvamme, Lene Bjørnset, Kai Rune Aarberg, Elin Siv Hagen, Mette Lunde Bøyum og Torill Hukset.
  • Andre runde: Anne Jorunn Fauske, Siv Kjøsnes, Karoline Gram, Monica Loen-Grov, Sissel Gjesdal Sægrov, Nina Farsund og Randi Gjesdal Fagerheim.
  • Første runde: Solrun Krakhellen, Robert Gelin Rysjedal, Solveig Masdal Haugsvær, Cecilie Udberg-Helle, Astrid Bakke Grimeland, Morten Wahl, Cecilie Linn Heggelund, Per Inge Indrebø, Kristine Kjøsnes og Birgitte Refvik.

De kan hente premien på tenestetorget i Førde ved høve.

Språkprofil

Klarspråk er eit handverk som du kan lære. Det skortar ikkje på hjelpemiddel om du vil skrive betre. Bruk verktøya aktivt og tekstane dine blir betre! 

Ein av tre opplever at dei ikkje forstår informasjon frå det offentlege. Det er eit problem. Klart språk fremjar demokrati og skapar tillit. 

Språkprofil for Sunnfjord kommune

Tidlegare språkkvissar