Sunnfjord kommune

Språkkviss

Språkkviss

Språkkvissen 2022 tar sommarferie med sommartema. Kvissen kjem sjølvsagt tilbake i kjent drakt til hausten. Vi ønsker gjerne tilbakemeldingar og innspel frå deg. 

 

Tema 9: sommarmiks

Vinnarar blir annonsert på denne sida.Vinnarar blir annonsert på denne sida.
Felt merka med * må fyllast ut

 

Vinnarar av førre Språkkviss

Tove Solheim Førde, Magdalena Adamczyk, Karianne Leknes, Lene Bjørneset, Marthe Skansberg, Magnar Skorven, Asgeir Tveit, Cecilie Udberg-Helle, Reidar Eide, Morten Wahl og Kari Valle.

De kan hente premien på tenestetorget i Førde når de ønsker! 
 

Språkprofil

Klarspråk er eit handverk som du kan lære. Det skortar ikkje på hjelpemiddel om du vil skrive betre. Bruk verktøya aktivt og tekstane dine blir betre! 

Ein av tre opplever at dei ikkje forstår informasjon frå det offentlege. Det er eit problem. Klart språk fremjar demokrati og skapar tillit. 

Språkprofil for Sunnfjord kommune

Sjå tidlegare tema