Sunnfjord kommune

Adventskalender 2021

Adventskalender 2021

Det skjer mykje trivelig i Sunnfjord kommune som vi er veldig stolte av. Vi vil nytte adventstida til å dele noko av dei fine som skjer med deg!

2. desember

Bamsen pleidde å vere med barna i Sunde barnehagen heim på overnatting og turar. Bamsen har ei bok med historier og bilde frå besøka.

Bamsen er ikkje lenger med på tur, men er ein viktig del av historia vår. I arkivet vårt, så bur han i ein liten tursekk saman med historieboka si.

1. desember

 

I dag er det opningsfest på Førde barneskule. Området mellom skulebygget er nesten ferdig oppgradert. Det er god tilrettelegging for leik og aktivitet for elevane og nærmiljøet.

Hjarteleg takk til alle som har gjort dette mogleg å få til!