Einingsleiarar i Sunnfjord kommune

Det er 82 einingsleiarar i Sunnfjord kommune fordelt på seks tenesteområde. 

Einingsleiarar barnehage

Einingsleiar Bygstad barnehage, Anne-Jorunn FauskeEiningsleiar Bygstad barnehage, Anne-Jorunn Fauske

Kontaktinformasjon Anne-Jorunn

Einingsleiar Halbrend barnehage, Eva Omdal Følling

Kontaktinformasjon Eva

Einingsleiar Hatlehaugen barnehage, Anita Bolstad IndrebøEiningsleiar Hatlehaugen barnehage, Anita Bolstad Indrebø

Kontaktinformasjon Anita

Einingsleiar - Langhaugane barnehage, Lena Kristin SlettemarkEiningsleiar Langhaugane barnehage, Lena Kristin Slettemark

Kontaktinformasjon Lena Kristin

Einingsleiar Lunden barnehage, Kirsten Kongsvik

Kontaktinformasjon Kirsten

Einingsleiar Nærleiken barnehage, Hege Herland Kjeilen

Kontaktinformasjon Hege

Einingsleiar Skei barnehage, Mona Skaiå Årdalsbakke

Kontaktinformasjon Mona

Einingsleiar Slåttebakkane barnehage, Gudbjørg Gunnarsdottir Kleppe

Kontaktinformasjon Gudbjørg

Einingsleiar Solsida barnehage, Elin Hagen

Kontaktinformasjon Elin

Einingsleiar Tusenfryd barnehage, Elin Røyseth

Kontaktinformasjon Elin

Rektor og einingsleiar Vevring skule og barnehage, Helga Langeland Sæbø

Kontaktinformasjon Helga

Einingsleiar Vieåsen barnehage, Sissel Elin Årdal

Kontaktinformasjon Sissel Elin

Einingsleiar Vie barnehage, Ann Renate Helgås

Kontaktinformasjon Ann Renate

Einingsleiar Viksdalen barnehage, Bodil Flaten Espeseth

Kontaktinformasjon Bodil

Einingsleiar Ytre Hafstad barnehage, Jorunn Liv Kleiven

Kontaktinformasjon Jorunn Liv

Einingsleiar Karstad barnehage, Greta Mulen Hetland

Kontaktinformasjon Greta

 

 

 

 

 

 

 

 

Einingsleiar Sunde barnehage, Margrete Huus

Kontaktinformasjon Margrete

 

Einingsleiarar skule

Rektor på Holsen skule og barnehage, Per Inge SeimeRektor på Holsen skule og barnehage, Per Inge Seime

Kontaktinformasjon Per Inge

Rektor på Førde barneskule, Therese Helland

Kontaktinformasjon Therese

Rektor på Førde ungdomsskule, Hallgeir Hamre

Kontaktinformasjon Hallgeir

Rektor på Halbrend skule, Sølvi Irene Søgnen

Kontaktinformasjon Sølvi Irene

Rektor på Slåtten skule, Turid Irene HatlemRektor på Slåtten skule, Turid Irene Hatlem

Kontaktinformasjon Turid Irene

Rektor på Sande skule, Rune KvammenRektor på Sande skule, Rune Kvammen

Kontaktinformasjon Rune

Rektor på Viksdalen skule, Jorunn HopeRektor på Viksdalen skule, Jorunn Hope

Kontaktinformasjon Jorunn

Rektor på Sunde skule, Anne Finsveen MidtbøRektor på Sunde skule, Anne Finsveen Midtbø

Kontaktinformasjon Anne

Rektor på Vassenden skule, Anne Cecilie KapstadRektor på Vassenden skule, Anne Cecilie Kapstad

Kontaktinformasjon Anne Cecilie

Rektor Vevring skule og barnehage, Helga Langeland SæbøRektor Vevring skule og barnehage, Helga Langeland Sæbø

Kontaktinformasjon Helga

Rektor på Skei skule, Annette Dale NatåsRektor på Skei skule, Annette Dale Natås

Kontaktinformasjon Annette

Rektor på Naustdal skule, Gunn Marit HaugsbøRektor på Naustdal skule, Gunn Marit Haugsbø

Kontaktinformasjon Gunn Marit

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor på Bygstad skule, Stian Neset

Kontaktinformasjon Stian

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor på Flatene skule, Sindre Roska

Kontaktinformasjon Sindre

Einingsleiar - vaksenopplæring og integrering, Aud Sletteland SoleimEiningsleiar - vaksenopplæring og integrering, Aud Sletteland Soleim

Kontaktinformasjon Aud

Einingsleiarar Teknisk og miljø

Einingsleiar- Brann og redning, Bernhard ØbergEiningsleiar- Brann og redning, Bernhard Øberg

Kontaktinformasjon Bernhard

Einingsleiar - Bygg- og eigedomsforvaltning, Ørjan Stubhaug

Kontaktinformasjon Ørjan

Einingsleiar - Areal og byggesak, Odd Harry StømsliEiningsleiar - Areal og byggesak, Odd Harry Stømsli

Kontaktinformasjon Odd Harry

 

 

 

 

 

 

 

 

Einingsleiar - Landbruk og miljø, Joar Helgheim

Kontaktinformasjon Joar

Einingsleiar -  Teknisk drift,  Leif Halvor KårstadEiningsleiar - Teknisk drift, Leif Halvor Kårstad

Kontaktinformasjon Leif Halvor

Silje EikefjordEiningsleiar - Reinhald og vaskeri, Silje Eikefjord

Kontaktinformasjon Silje

Einingsleiarar Stab og støtte

Einingsleiar - Fagutvikling, Liv Janne Bell JonstadEiningsleiar - Fagutvikling, Liv Janne Bell Jonstad

Kontaktinformasjon Liv Janne

Einingsleiar - næring- og samfunnsutvikling, Trond UelandEiningsleiar - næring- og samfunnsutvikling, Trond Ueland

Kontaktinformasjon Trond

Einingsleiar - Service, Solveig Masdal HaugsværEiningsleiar - Service, Solveig Masdal Haugsvær

Kontaktinformasjon Solveig

 

 

 

 

 

 

 

Einingsleiar - SysIKT Stein Mortensbakke

Kontaktinformasjon Stein

Einingsleiar - rekneskap og lønn, Terje Guddal Einingsleiar - rekneskap og lønn, Terje Guddal

Kontaktinformasjon Terje

Jan Birger Moe, personalsjefJan Birger Moe, personalsjef

Kontaktinformasjon Jan Birger

Einingsleiar - kommuneadvokaten, Bjørnar Ring KarlsenEiningsleiar - kommuneadvokaten, Bjørnar Ring Karlsen

Kontaktinformasjon Bjørnar

Einingsleiarar Helse og sosial

Einingsleiar - barnevernstenesta, Ove MjåtveitEiningsleiar - barnevernstenesta, Ove Mjåtveit

Kontaktinformasjon Ove

Einingsleiar - aktivitetseininga, Hilde RivedalEiningsleiar - aktivitetseininga, Hilde Iren Rivedal

Kontaktinformasjon Hilde Iren

Einingsleiar - fysio-og ergoterapitenesta, Marita Brandsøy LystadEiningsleiar - fysio-og ergoterapitenesta, Marita Brandsøy Lystad

Kontaktinformasjon Marita

Einingsleiar - helsestasjonen,  Magni HåvardstunEiningsleiar - helsestasjonen, Magni Håvardstun

Kontaktinformasjon Magni

Einingsleiar - legetenesta, Knut Erik FollandEiningsleiar - legetenesta, Knut Erik Folland

Kontaktinformasjon Knut Erik

Einingsleiar -  NAV, Magne Kjetil BergEiningsleiar - NAV, Magne Kjetil Berg

Kontaktinformasjon Magne Kjetil

Einingaleiar - psykisk helse og rus, Finn Ove ArnesEiningaleiar - psykisk helse og rus, Finn Ove Arnes

Kontaktinformasjon Finn Ove

Einingsleiarar Omsorg

Einingsleiar - tildelingseininga, Gry Aase AlnesEiningsleiar - tildelingseininga, Gry Aase Alnes

Kontaktinformasjon Gry Aase

Einingsleiar - bu- og avlastningstenesta, Harald Bjarte ReiteEiningsleiar - bu- og avlastningstenesta, Harald Bjarte Reite

Kontaktinformasjon Harald Bjarte

Einingsleiar - butiltak psykisk helse, Tore EideEiningsleiar - butiltak psykisk helse, Tore Eide

Kontaktinformasjon Tore

Einingsleiar - Førde bu- og miljøteneste eining 1, Gro Janne Olsen LærumEiningsleiar - Førde bu- og miljøteneste eining 1, Gro Janne Olsen Lærum

Kontaktinformasjon Gro Janne

 

 

 

 

 

 

 

 

Einingsleiar - Førde bu- og miljøteneste eining 2, Bjørn Henning Solheim

Kontaktinformasjon Bjørn Henning

Einingsleiar - Førde bu- og miljøteneste eining 3, Siri-Merethe SolheimEiningsleiar - Førde bu- og miljøteneste eining 3, Siri-Merethe Solheim

Kontaktinformasjon Siri-Merethe

 

 

 

 

 

 

 

 

Einingsleiar Førde Heimeteneste eining 1, Caroline Langedal

Kontaktinformasjon Caroline

Einingsleiar- Førde heimeteneste eining 2, Camilla Elvebakk SteinEiningsleiar- Førde heimeteneste eining 2, Camilla Elvebakk Stein

Kontaktinformasjon Camilla

Einingaleiar - Førde omsorgssenter korttid, Gunn Beathe BrulandEiningaleiar - Førde omsorgssenter korttid, Gunn Beathe Bruland

Kontaktinformasjon Gunn Beathe

Einingsleiar-Førde omsorgssenter langtid, Camilla SørensenEiningsleiar - Førde omsorgssenter langtid, Camilla Opheim Sørensen

Kontaktinformasjon Camilla

Einingsleiar - Førde omsorgssenter, skjerma, Britt Sissel SundeEiningsleiar - Førde omsorgssenter, skjerma, Britt Sissel Sunde

Kontaktinformasjon Britt Sissel

 

 

 

 

 

 

 

 

Einingsleiar - Kjøkkentenesta,
Karete Kvammen

Kontaktinformasjon Karete

Einingsleiar - Naustdal bu- og miljøteneste, Anita SunnarvikEiningsleiar - Naustdal bu- og miljøteneste, Anita Sunnarvik

Kontaktinformasjon Anita

Einingsleiar - Naustdal heimeteneste, Mona Kidøy SvalheimEiningsleiar - Naustdal heimeteneste, Mona Kidøy Svalheim

Kontaktinformasjon Mona

Einingsleiar - Naustdal omsorgssenter, Renate KvalstadEiningsleiar - Naustdal omsorgssenter, Renate Kvalstad

Kontaktinformasjon Renate

Einingsleiar - Sande bu- og miljøteneste, Håvard Besse BerglundEiningsleiar - Sande bu- og miljøteneste, Håvard Besse Berglund

Kontaktinformasjon Håvard

Einingsleiar - Sande heimeteneste, Therese BrakestadEiningsleiar - Sande heimeteneste, Therese Brakestad

Kontaktinformasjon Therese

Einingsleiar - Sande omsorgssenter, Anita Eide KvammeEiningsleiar - Sande omsorgssenter, Anita Eide Kvamme

Kontaktinformasjon Anita

Einingsleiar - Skei bu- og miljøteneste, Mariann HeggheimEiningsleiar - Skei bu- og miljøteneste, Mariann Heggheim

Kontaktinformasjon Mariann

Einingsleiar - Skei heimeteneste, Heidi Husetuft FlatjordEiningsleiar - Skei heimeteneste, Heidi Husetuft Flatjord

Kontaktinformasjon Heidi

Einingsleiar - Skei omsorgssenter, Wenche FarsundEiningsleiar - Skei omsorgssenter, Wenche Farsund

Kontaktinformasjon Wenche

 

 

 

 

 

 

Einingsleiar - Vassenden Heimeteneste, Irene Olaug Svarstad

Kontaktinformasjon Irene

 

 

 

 

 

 

Einingsleiar - Bemanningseininga, Aud Marie Åsen

Kontaktinformasjon Aud

 

Einingsleiarar Kultur og idrett

Eininsleiar - bibliotek, Jorunn SystadEininsleiar - bibliotek, Jorunn Systad

Kontaktinformasjon Jorunn

Einingsleiar - idrett og friuftsliv, Anne-Grete Nøttingnes RognsøyEiningsleiar - idrett og friuftsliv, Anne-Grete Nøttingnes Rognsøy

Kontaktinformasjon Anne-Grete

Einingsleiar - kultur og ungdom, Johan BengtsonEiningsleiar - kultur og ungdom, Johan Bengtson

Kontaktinformasjon Johan

Einingsleiar - kulturskulen, Trude SkarvatunEiningsleiar - kulturskulen, Trude Skarvatun

Kontaktinformasjon Trude

Foto: Reiakvam Foto AS