Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Bygg- og eigedomsforvaltning

Ansatte i avdelingen Bygg- og eigedomsforvaltning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 969 49 206
Prosjektleiar 57 72 61 06
Vaktmester 992 02 689
Vaktmeister 959 32 553 959 32 553
Vaktmester 959 80 993
Vaktmester 478 36 142
Vaktmester 478 36 144
Vaktmester 458 70 720
Assistent vaktmester
Vaktmester 901 97 224
Vaktmester
Vaktmeister 57 72 64 46 992 02 672
Vaktmester 901 42 649
Vaktmeister 57 61 27 77 917 02 210

Eining: Bygg- og eigedomsforvaltning

Prosjektleiar bygg- og eigedomsforvaltning 57 72 20 00
Prosjekt-/byggleiar 57 61 27 68 918 67 917
Driftskoordinator bustad 57 61 27 33 950 72 259
Ass. einingsleiar bygg- og eigedomsforvaltning 907 93 592
Vaktmester
Assisterande Einingsleiar for bygg-og eigedomsforvaltning 57 72 61 17
Vaktmester 993 12 508
Vaktmester 951 35 833
Einingsleiar 57 81 61 23 909 99 676
Prosjekt-/byggleiar 57 71 85 47 951 91 776
Vaktmeister 992 02 673
Vaktmeister 57 72 10 85 478 36 141

Eining: Bygg- og eigedomsforvaltning

Vaktmester 950 98 918
Driftskoordinator bygg 480 82 034
Vaktmeister 57 61 27 97 970 60 599