Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Butiltak psykisk helse

Ansatte i avdelingen Butiltak psykisk helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut

Mellombels stilling til mai 2023

Assistent 976 41 219 976 41 219
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Miljøterapeut 971 41 197
Spesialsjukepleiar
Assisterande Einingsleiar Butiltak psykisk helse 57 02 12 91 992 95 988
Miljøterapeut
Einingsleiar butiltak psykisk helse 57 02 12 94 479 06 003
Tore Eide
Aktivitør
Assistent
Assistent
Assistent 971 41 280
Miljøterapeut
Miljøterapeut 951 10 061

Permisjon til august 2023

Miljøterapeut
Miljøterapeut
Assistent
Miljøterapeut
Assistent
Miljøterapeut 481 17 014

Permisjon til august 2023

Hjelpepleiar
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Assistent
Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Vassenden
Assistent
Miljøterapeut
Miljøterapeut 57 72 60 92

Mellombels stilling til august 2023

Miljøterapeut
Miljøterapeut 478 36 136
Miljøterapeut 455 05 891
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Assistent