Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Bu- og avlastingstenesta

Ansatte i avdelingen Bu- og avlastingstenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterande Einingsleiar bu- og avlastningstenesta 57 61 27 44 482 75 959
959 89 602
Einingsleiar bu- og avlastingstenesta 57 61 27 22 901 50 161
Harald Bjarte  Reite