Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Flatene skule

Ansatte i avdelingen Flatene skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt
Adjunkt 416 92 739 416 92 739
Kontaktlærar 1B 477 51 948 477 51 948
Adjunkt 990 35 470
Adjunkt 958 55 556 958 55 556
Kontaktlærar 5A
Adjunkt 57 72 10 43 400 48 977
Adjunkt
Faglærar 1.steget 977 72 788 977 72 788
Lærar
Lærar
Assistent
Assistent
Kontaktlærar 3C
Kontaktlærar 5B 992 40 340 992 40 340
Kontaktlærar 4A 975 69 385 975 69 385
Adjunkt 57 82 01 65 941 34 021
Assisterande rektor - Kontaktlærar 5C 970 97 281 970 97 281
Driftskoordinator fagarbeidar 917 64 685 917 64 685
Kontaktlærar 1A 57 82 68 91 958 15 411
Fagarbeidar 57 82 27 42 416 94 559
Permisjon
Kontaktlærar 4B 975 78 777
Driftskoordinator fagarbeidar 916 16 846
Rektor Flatene skule 57 72 44 28 958 03 233
Vaktmeister
Adjunkt
Assistent SFO 992 68 299
Kontorfullmektig/assistent SFO Flatene skule 57 72 08 24 412 42 550
Assistent
Assistent
Kontaktlærar 2B
Fagarbeidar 907 91 992 907 91 992
Assistent
Kontaktlærar 2A
Kontaktlærar 3B
Kontaktlærar 3A 958 42 090
Adjunkt
Lektor
Fagarbeidar
Fagarbeidar SFO