Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Holsen skule og barnehage

Ansatte i avdelingen Holsen skule og barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktlærar/Spes.ped Holsen skule
Assistent sfo/skule Holsen skule
57 82 87 91
Lærar Holsen skule 57 82 51 42 916 92 095
Vikar Holsen barnehage
Lærar Holsen skule
Assistent Holsen barnehage
Assistent Holsen barnehage
Assistent Holsen barnehage
Lærar

Permisjon til og med 31.12.2021

Pedagogisk leiar Holsen barnehage
Kontaktlærar/Bibliotek og leseansvarleg Holsen skule 938 92 710
Kontaktlærar Holsen skule
Lærar Holsen skule
Assistent skule/sfo og konsulent Holsen skule
Lærar
Lærar/vikar Holsen skule
Lærar Holsen skule
Lærar Holsen skule
Rektor Holsen skule og barnehage 57 72 08 20 414 02 772

 

Per Inge Seime
Pedagogisk leiar Holsen barnehage
Assisterande einingsleiar Holsen barnehage 57 83 45 21
Lærar

Permisjon til og med 31.07.2022

Assistent Holsen barnehage 911 77 017

Permisjon frå 06.04.2021

Assistent Holsen barnehage 454 17 963
Fagarbeidar Holsen barnehage 57 72 44 28