Sunnfjord kommune

Vegstenging ved Skjæret 10

Vegstenging ved Skjæret 10

Kartutsnitt Skjæret 10 - Klikk for stort bileteKartutsnitt Skjæret 10Vegen ved Skjæret 10 blir stengd grunna legging av vass- og avløpsleidningar i vegen. Området er merka i kartutsnittet.

Stenginga blir frå og med måndag 19.september kl. 08.00 til fredag 3.oktober kl. 15.00.

  • Det vil bli passering for gåande.
  • Ringbussen vil ikkje kunne passer i dette tidsromet men det er alternative busshaldeplassar i området som kan nyttast.