Sunnfjord kommune

Vedtak – Detaljregulering Kryss Nord Førde Sentralsjukehus

Vedtak – Detaljregulering Kryss Nord Førde Sentralsjukehus

Klikk for stort bileteKommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Kryss Nord Førde Sentralsjukehus i sak 009/21 den 18.02.2021. Planområdet er krysset mellom Høgskulen i vestland og Førde Sentralsjukehus. 

Om planen

Planen legg til rette for utbetring av eksisterande kryss. Krysset gir tilkomst til dei forskjellege parkeringsplassane nord for sjukehuset, både dei som tilhøyrar sjukehuset og dei som tilhøyrar Høgskulen, samt er innkøyring for buss og andre større køyretøy.

Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

 

 

 

Plankart og føresegner vil vere juridisk bindande, medan andre dokument er av opplysande art.

Dokument i saka 

Ønsker du å klage på vedtaket

Den som er part i saka, eller som har rettsleg klageinteresse, kan klage på vedtaket innan 3 veker frå kunngjering.jf. pbl § 1-9 og forvaltningslova kap. VI

Klagen sendast til 

Send klage digitalt her

Du kan også sende merknad på e-post: postmottak@sunnfjord.kommune.no

eller i posten til adresse: Sunnfjord kommune, Boks 338, 6802 Førde.

Merk då med sak 20/3940

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, eller ynskjer å få tilsendt dokument i papirformat kan du kontakte:

Anniken Heggedal, epost: anniken.heggedal@sunnfjord.kommune.no