Sunnfjord kommune

Utviklingsfondet for Naustdal- Gjengedal landskapsvernområde - referat frå styremøte 5. juli 2021

Utviklingsfondet for Naustdal- Gjengedal landskapsvernområde - referat frå styremøte 5. juli 2021

Klikk for stort bileteEtter vedtektene for utviklingsfondet kan avkastning av fondet brukast til næringsutvikling, fellestiltak og tiltak for folk flest i nærområdet til, eller innanfor Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde.

Grunneigarar og grunneigarsamanslutningar med rettar innanfor landskapsvernområdet kan søkje om tilskot. Det same kan lag, organisasjonar og andre som ønskjer å utvikle verdiane i området. Her stiller vedtektene krav om samarbeidsavtale med dei som har rettar knytt til landskapsvernområdet.

Referat frå styremøte i utviklingsfondet for Naustdal-Gjengedal Ivo, 05.07.2021 (PDF, 331 kB)

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettast til Gloppen kommune, Grandavegen 9, 6823 Sandane eller til på e-post til post@gloppen.kommune.no

Kontaktperson er utmarksforvaltar i Gloppen kommune, Lindis B. Østgård tlf. 48 18 91 12.