Sunnfjord kommune

Tilskot til inkludering av barn og unge - utlysing for 2022

Tilskot til inkludering av barn og unge - utlysing for 2022

Barn og fotball - Klikk for stort bileteMålet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til meistring og samfunnsdeltaking. Ordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp.

Kven kan søke

  • Tilskotet kan bli tildelt offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersonar kan ikkje søke. 

Les meir om tilskotet