Tilbod om koronavaksine

FHI anbefaler alle over 75 år å ta 5. dose koronavaksine. Alle som ønskjer time for koronavaksine (uansett dose) kan bestille time.

Bebuarar på omsorgssentera, samt innbyggjarar som er 75 år og eldre med heimetenester får tilbod gjennom sine kommunale tenester.

Ønskjer du time for koronavaksine (uansett dose) bestiller du time her.

Bestill time for koronavaksine 

Vaksinering vert utført ved Førde legesenter.

Dersom du ikkje får bestilt time på nett, kan du send e-post til vaksinasjon@sunnfjord.kommune.no eller ringe til sentralbordet  57 72 20 00