Sunnfjord kommune

Temakafé for kreftpasientar, pårørande og etterlatte

Temakafé for kreftpasientar, pårørande og etterlatte

Personar som er i samtale rundt eit bord - Klikk for stort bileteTemakafe Finn Bjurvoll Hansen

Temakafeen er ein uformell møteplass der vi tar opp kreftrelaterte tema, og du kan møte andre i liknande situasjon.

Torsdag 23 mars kl. 19.00-20.30

Tema denne kvelden er: Fysisk aktivitet ved Kreft, ved fysioterapeut Håvard Røneid

Stad

 Friskliv- og frivillegsenter, Firdavegen 12. 6800 Førde (1 etg. avishuset Firda)

Tilbodet er gratis, og det er inga påmelding

 

Temakafeen blir driven i eit samarbeid mellom Sunnfjord kommune, frivillige og Kreftforeningen

Neste temakafe er 25 mai kl. 18-20. Tema denne kvelden er: Å leva med alvorleg kreftsjukdom

For meir informasjon kontakt : kreftkoordinator Berit Ullebust, telefon 94824254