Sunnfjord kommune

Temakafé for kreftpasientar og pårørande våren 2020

Temakafé for kreftpasientar og pårørande våren 2020

Klikk for stort bilete Kreftforeningen Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag. 

Temakafé i Førde våren 2020

  • Tid: klokka 18.00 til 20.00
  • Stad: Lokale til Origod, Øyrane 2. Over vegen for Kontorspar. 

Onsdag 29. januar 

  • Tema: Seinskadar etter kreftbehandling. Kreftsjukepleiar Monica Sunde, ein lege frå kreftavdelinga og ein pasient vil dele sine erfaringar. 

Onsdag 26. februar

  • Tema: Rettigheter og muligheter, ved sosionom May-Britt Stensaker. 

Onsdag 25. mars

  • Tema: Pårørande – viktig og vanskeleg, ved kreftsjukepleiar Kristin Vassbotn Guldhav. 

Onsdag 29. april

  • Tema: Ulike tilbod i Sunnfjord kommune og gode råd om trening og kreft, ved fysioterapeut Håvard Røneid, Frisklivskoordinator Camilla Søvig og kreftkoordinator Berit Ullebust.  

Onsdag 27. mai

  • Tema: Korleis mestre livet ved alvorleg sjukdom, ved psykiatrisk sjukepleiar Liv Stafsnes. 

Meir informasjon?

Sjå kreftforeningen.no eller ring 21 49 49 21.