Sunnfjord kommune innfører fleksibel fakturering

Vil du som innbyggar motta faktura for kommunale gebyr kvar månad, kan du kontakte Sunnfjord kommune, dette kan du gjere gjennom heile året. For å få månadleg fakturering må du opprette avtalegiro i nettbanken.

Ønsker du avtale om fleksibel fakturering?

Skriv e-post til: avgiftsomrade@sunnfjord.kommune.no

Eller ta kontakt med kommunen på telefon 57 72 20 00 

Kva opplysningar treng vi?

  • Namn
  • Gards- og bruksnummer

 

Eigedomsskatt for 1. termin blir fakturert med forfall i mars, uansett om ein vel faktura med 12 terminar.

Dei som vil ha 4 fakturaer i året  slik som før, treng ikkje ta kontakt.