Stenging av nedste del av bystien

I samband med bygging av tiltak 14 i Førdepakken er trappene/ nedste del av bystien stengt.  Det er oppretta ny tilkomst til stien og ein må truleg nytte den ut august månad.

Kartutsnitt under syner ny tilkomst til stien.

Kartutsnittet syner ny tilkomsten til stien. - Klikk for stort bileteKartutsnitt: Entreprenørsevice