Sunnfjord kommune

Søknadsfrist for tilskotsordningar til kultur og idrett 1. mars

Søknadsfrist for tilskotsordningar til kultur og idrett 1. mars

Klikk for stort bilete Gregory Idehen Sunnfjord kommune har fleire tilskotsordningar til kultur og idrett med søknadsfrist 1. mars.

Kulturmidlar og driftstilskot

Frivillige lag og organisasjonar som har aktivitetstilbod kan søke kommunen om kulturmidlar/driftstilskot. 

Les meir om kulturmidlar og driftstilskot

Jølstrafondet og Kjøsnesfjordfondet

Tidlegare Jølster kommune oppretta to fond som det er mogleg å søke om tilskot frå; Jølstrafondet og Kjøsnesfjordfondet. Du søker på same skjema for begge fonda. 

Les meir om Jølatrafondet og Kjøsnesfjordfondet

Tilskot til kulturbygg

Tilskot til kulturbygg gjennom spelemiddelordninga er det fylkeskommunane som forvaltar  for Kulturdepartementet, og kommunane skal sikre at søknadane fyller dei formelle krava og gje uttale om behovsvurderinga før dei overfører søknadane til fylkeskommunen.

Les meir om tilskot til kulturbygg