Sunnfjord kommune

Siste nytt om koronasituasjonen i Sunnfjord kommune

Siste nytt om koronasituasjonen i Sunnfjord kommune

Tal smitta i Sunnfjord kommune

Koronainformasjon og pressemeldingar på andre språk

Oppdatert 17.september

Informasjon om 3. dose koronavaksine i Sunnfjord kommune

Oppdatert 13. september

For 12-15 åringar, så vert alternativ til skulevaksinering vaksinering på Førdehuset. Kommunen kjem med meir informasjon, så snart denne er klar.

Oppdatert 10. september

Vaksineringsstatus Sunnfjord kommune 

  • Det er totalt satt 15.439 1. doser (70,1% av innbyggarane) og 12.232 2. doser (55,5% av innbyggarane).
  • 16-17 åringane vart vaksinert med 1. dose 08.09.
  • 12-15 åringane får tilbod om 1. dose i veke 38.
  • Det vert drop-in vaksinering på Alti laurdag 11.09, dette vert gjentatt om behovet er der.
  • Det vert i tillegg sett ca 1.000 doser pr veke framover, i massevaksineringa på Førdehuset.

Fordelt på alder er vaksinasjonsdekninga no slik:

Klikk for stort bilete    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 6. september

Vaksine med Moderna - informasjon frå kommunen

Oppdatert 2. september

Covid-19 er generelt lite farlig for barn og unge. Barn og ungdom som blir smitta, får oftast svært milde symptom på covid-19, og 20-30 % får ingen symptom i det heile. Die som får milde symptom kan få vondt i halsen, hoste, hovudverk, og slapphet, og nokre får kroppsverk og feber.

Regjeringa har bestemt å følge Folkehelseinstituttet si anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Sunnfjord kommune arbeider derfor med planar for praktisk gjennomføring av vaksinering for denne aldersgruppa.

Moderna vaksine i Sunnfjord
Det vil no vere Moderna si vaksine som vert gitt i Sunnfjord kommune. Moderna og Pfizer har begge utvikla liknande vaksiner basert på same teknologi (mRNA) og oppbygging. Å kombinere desse to vaksinane gir like god beskyttelse og medfører ikkje større risiko for alvorlege biverknader enn det å få begge vaksinane frå same produsent. Det er svært viktig at kvar og ein også tek den andre vaksinedosen, for å oppnå god nok og varig nok immunitet mot alvorleg covid-19-sjukdom. Årsaka til endringa i vaksinetype er tilgangen på vaksiner til landet, der det no i hovudsak vert levert Moderna-vaksiner.

Begge vaksinetypene har noko meir uttalte biverknader etter andre enn første dose. Moderna-vaksina kan gje noko meir og kraftigare biverknader enn Pfizer-vaksina. Dette gjeld vanlege, men kortvarige biverknader som mellom anna smerte og hevelse på stikkstaden, hodepine, muskel/leddsmerter og feber. Dette går vanlegvis over i løpet av få dagar.

 

Oppdatert 26. august

  • Dei 45 elevane ved 3. klasse Slåtten skule har alle i dag testa negativt for covid-19. Dei kan difor fortsette med normal skulekvardag, og skal testast på nytt tysdag 31. august.
  • Det er meldt om eit nytt smittetilfelle i kommunen i dag, prøve analysert ved Haukeland. Kjend smitteveg (Oslo), smittesporing er avslutta og oversiktleg.

Informasjon om vaksinasjon av 16- og 17-åringar

Oppdatert 16. august

Regjeringa har laga nye retningnslinjer for karantene for barn og unge som er som er nærkontaktar av nokon som er blitt smitta av korona. Dei nye retningnslinjene gjeld frå 16.08.2021.

 

Frivillige lag og organisasjonar kan no søke om tilskot i samband med arrangement og aktivitetar som er påverka av covid-19 pandemien. 

Ny koronaordning for frivillie lag og organisasjonar

Oppdatert 28.mai 

Informasjon til brukarar pårørande om besøk i omsorgssentera og omsorgsbustadar gjeldande frå 27.05.21
Nye besøksrutinar frå 27.05.21. Hovudinngangane vert opna og besøkande kan koma utan å avtale besøk på førehand. Det er ikkje lenger nødvendig med strengare retningslinjer v/korttideininga og rehabiliteringsavdelinga.

Informasjon om koronavaksinering

 

 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00