Politiske møte 22. og 23. mars

Onsdag 22. og torsdag 23. mars er det møte i hovudutvala og formannskapet.

​Onsdag 22. mars

Møte i utvalet for oppvekst

Møtestad: Møterom Jølstra - rådhuset
Møtetid: Kl. 09.00

 Utvalet skal mellom anna behandle: 

 • Plan for framtidig struktur av barnehagar
 • Hafstad vidaregåande skule som ny ungdomsskule og Førde ungdomsskule som ny barneskule

Sjå innkalling og saksdokument

Møte i utvalet for helse og omsorg

Møtestad: Møterom Steinkorsen - rådhuset 
Møtetid: Kl. 12.00

Utvalet skal mellom anna behandle: 

 • Søknad om skjenkeløyve - Bento Yume Sushi - Førde
 • Plan for kultur, frivilligheit og inkludering - innspelsrunde i alle utvala

Sjå innkalling og saksdokument

Møte i utvalet for samfunn, kultur og næring

Møtestad: Møterom Sunnfjord - rådhuset
Møtetid: Kl. 12.00

 Utvalet skal mellom anna behandle:

 • Rutine for behandling av delingssaker etter plan og bygningslova og jordlova
 • Kommunal norm for private VA - anlegg - utlegging

Sjå innkalling og saksdokument

Torsdag 23. mars

Møte i formannskapet

Møtestad: Møterom Sunnfjord - rådhuset
Møtetid: Kl. 09.00

Møtet byrjar med orientering om:

 • Vidsyn-prosjektet 
 • Førdepakken 

Formannskapet skal mellom anna behandle:

 • Detaljregulering fellesmagasin, musea - utlegging til offentleg ettersyn
 • Parkeringsordning i Førde
 • Erstatningsareal for Festplassen i Førde

Sjå innkalling og saksdokument

Følg møtet direkte via KommuneTV:  

Sjå direktesending av møtet