Sunnfjord kommune

Politiske møte 21. og 22. april

Politiske møte 21. og 22. april

Klikk for stort bilete Illustratør: Gregory Idehen    

Onsdag 21. og torsdag 22. april er det møte i hovudutvala og formannskapet.

Onsdag 21.april

Møte i utvalet for oppvekst

Møtetid: Kl. 09.00

 Utvalet skal mellom anna behandle:

 • Forskrift om skulekrinsgrenser i Sunnfjord kommune - sluttbehandling
 • Årsrapport 2020 Sunnfjord kommune
 • Årsmelding 2020 – Ungdomsrådet

Sjå innnkalling og saksdokument

Det er ikkje høve til fysisk oppmøte i lokalet, grunna smittevern i samband med Covid-19.  

Møte i utvalet for helse og omsorg

Møtetid: Kl. 12.00

 Utvalet skal mellom anna behandle:

 • Retningslinjer for følgekort i Sunnfjord kommune
 • Årsrapport 2020 Sunnfjord kommune
 • Årsmelding 2020 - Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Sjå innnkalling og saksdokument

Det er ikkje høve til fysisk oppmøte i lokalet, grunna smittevern i samband med Covid-19.  

Møte i utvalet for samfunn, kultur og næring

Møtetid: Kl. 12.00

 Utvalet skal mellom anna behandle:

 • Fastsetting av namn på plassen mellom Storehagen atrium og Kunstmusèet
 • Tilskotsmidlar kultur og idrett 2021, 1. runde
 • Nytt vegnamn i Sunnfjord kommune
  • Heilefjellsvegen
  • Moøyane

Sjå innnkalling og saksdokument

Det er ikkje høve til fysisk oppmøte i lokalet, grunna smittevern i samband med Covid-19.  

Onsdag 22.april

Møte i formannskapet

Møtestad: Møterom Sunnfjord - rådhuset
Møtetid: Kl. 09.00

Formannskapet skal mellom anna behandle:

 • Årsrekneskap og årsmelding for Sunnfjord kommune 2020
 • Pilotrute for autonom buss i Førde
 • Utbyggingsavtale Indre Øyrane - Skudeløken og Førde vidaregåande skule

Sjå innkalling og saksdokument

Det er ikkje høve til fysisk oppmøte i lokalet, grunna smittevern i samband med Covid-19.  

Følg møtet direkte via KommuneTV:  

Sjå direktesending av møtet