Sunnfjord kommune

Oppstart elveundersøking i Sunnfjord vassområde

Oppstart elveundersøking i Sunnfjord vassområde

Biologar på feltarbeid i elv - Botndyrprøvetaking  - Klikk for stort bileteBotndyrprøvetaking Christian E. Pettersen.jpg Kommunen deltar i undersøking av elver i 2022. Dette er eit samarbeid i Vestland fylke, mellom kommunar, fylkeskommunen og Statsforvaltaren.

Dette vil vise miljøtilstand og gi ein peikepinn på eventuell ureining. Undersøkinga er ein del av arbeidet for at alle innsjøar, elvar, kystområde og grunnvatn skal oppnå miljømål etter vassforskrifta. Faun Naturforvaltning AS skal ta vassprøver og samle inn prøver av botndyr og algar. Undersøkingane vil foregå i perioden juni - november. 

Følgjande elver i Sunnfjord kommune inngår i arbeidet: 

Elv

Kommune

Angedalselva

Sunnfjord

Bæreelva

Sunnfjord

Bekkar til Øyrane i Førde

Sunnfjord

Årbergselva

Sunnfjord

Kamme ved Nausta

Sunnfjord