Sunnfjord kommune

Oppdrag som kunstkonsulent: Førdepakken

Oppdrag som kunstkonsulent: Førdepakken

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Sunnfjord kommune oppdrag som kunstkonsulent for kunstprosjekt knytta til utvalde vegprosjekt og byrom i ”Førdepakken”.  Søknadsfrist 15.08.2022.

Styret i Førdepakken har løyvd midlar til kunstnarleg utsmykning i samband med nokre av tiltaka i Førdepakken. Det er satt av ei ramme på 2,2 mill. kroner til planlegging og gjennomføring av desse. 

Sjå heile utlysinga på kunstsenteret.no

Søknadsfrist

  • 15. august 2022

Søknad sendast til  petra@kunstsenter.no , merka Førdepakken.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om oppdraget eller søknadsprosessen, ta kontakt med Petra Rahm,  petra@kunstsenter.no .