Sunnfjord kommune

Opning av barnehagane 20. april

Opning av barnehagane 20. april

Klikk for stort bileteBarnehagane i Sunnfjord kommune opna igjen måndag 20. april. 

Redusert opningstid dei to første vekene

  • Opningstida i barnehagane vil vere 08.00–15.30 dei to første vekene. 

Årsaka til reduserte opningstider er for å stette krava i rettleiaren for smittevern i barnehagar, og for å kunne ivareta barn og tilsette utifrå krava. 

Informasjon til føresette 

Kommuneoverlegen om opning av barnehagar og smitterisiko