Sunnfjord kommune

Områdereguleringsplan Sande sentrum – høyring

Områdereguleringsplan Sande sentrum – høyring

Kart med plan for Sande sentrum - Klikk for stort bileteKart med plan for Sande sentrum

Områdereguleringsplan Sande sentrum er lagt ut på høyring. 

Høyringsperioden er 21.09.22 – 02.11.22, med siste frist 2.november 2022.

Kort om planen

Planområdet inkluderer Sande sentrum og delar av næringsområde langs E39, vest for sentrum. Delar av tidlegare E39 trase er også tatt med, bla. for å planlegge eit meir trafikksikkert kryss ved fv.610, samt sett av areal til teknisk anlegg og fortau langs delar av denne strekninga. Det totale planområde er på kring 570 daa. 

Formannskapet vedtok å sende planen til høyring og offentleg ettersyn i møte 15.september 2022.  

Planen legg til rette for utvikling av Sande sentrum, samt etablering av eit samanhengande og trygt gang- og sykkelnettverk i og kring sentrum.

Forslag til nytt plankart kan også sjåast digitalt i kommunekart. Utkastet vert synleg ved å aktivisere følgjande kartlag; reguleringsplanar og reguleringsplan forslag.

Vedtak av ny reguleringsplan vil erstatte delar av gjeldande reguleringsplanar

  • Øvre Steia (2016)
  • E39 parsell Birkeland – Sande (2011)
  • Steia (2007)
  • Reguleringsplan for Klokkargarden (1998)
  • Sande del I (1993)
  • Sande nord (1987)
  • Sande del II (1979)
  • Løfallsfeltet (1973)

 

Sjå viktige dokument i saka

Dokument i saka 

 

Sei di meining innan 2. november

Kommunen inviterer innbyggarar og andre aktørar til å seie si meining om planen. Fristen for å sende inn innspel er 2. november

Du får ikkje svar på innspelet ditt, men alle innspel blir lagt ved i den vidare saksbehandlinga. Innspel som blir sendt inn blir offentleg tilgjengelige på nettsida, med mindre dei inneheld sensitive data. Brukar du e-post, vil e-postadressa di bli offentlig tilgjengelig.

Slik sender du innspel

Du kan sende innspel i elektronisk i skjema:

Send innspel elektronisk til 20/5 

Du kan også sende innspel i post eller på e-post, då må du merke saka med saksnummer: 20/5

Har du spørsmål?

Du kan ringe eller sende e-post til Patrick Langeland om det er noko du lurer på.

Lovverk

Sjå innkomne innspel og dokument i saka

Her finn du alle dokument som er arkivert i denne saka. Du finn også innspela som er sendt inn.