Møte i politiske utval 13. og 14. september

Møte utval for  oppvekst

Møtestad: Møterom Jølstra - rådhuset
Møtetid: Kl. 09.00

Utvalet skal mellom anna behandle: 

 • Val av modell for utbygging av Sande skule (behandlast i formannskap)
 • Lokalisering av ny Førde brannstasjon (behandlast i utval for samfunn, kultur og næring og formannskap)
 • Disponering av uteområde Vassenden skule (behandlast i formannskap)

Sjå innkalling og saksdokument

Møte i utvalet for helse og omsorg

Møtestad: Møterom Steinkorsen - rådhuset 
Møtetid: Kl. 12.00

Utvalet skal mellom anna behandle: 

 • Standard for helse- og omsorgstenester i Sunnfjord kommune
 • Godkjenning av delavtalar mellom Helse Førde og Sunnfjord kommune
 • Tre søknader om endring av skjenkeløyve grunna eigarskifte
   

Sjå innkalling og saksdokument

Møte i utvalet for samfunn, kultur og næring

Møtestad: Møterom Sunnfjord - rådhuset
Møtetid: Kl. 12.00

 Utvalet skal mellom anna behandle:

 • Plan for kultur, frivilligheit og inkludering- offentleg ettersyn
 • Lokal forskrift om gebyr for søknader for graving i/ved kommunal veg (behandlast i formannskap)

Sjå innkalling og saksdokument

Møte i formannskapet

Møtestad: Møterom Sunnfjord - rådhuset
Møtetid: Kl. 09.00

Møtet byrjar med synfaring ved Engebø, direktesendinga startar når dei er tilbake ca. 12.00.

Formannskapet skal mellom anna behandle:

 • Klage på detaljreguleringsplan Hornnesvegen 36-42
 • Rammeløyve - Engebø
 • Delfinansiering av ny bru over Jølstra frå Mo til Moøyra

Sjå innkalling og saksdokument

Følg møtet direkte via KommuneTV:  

Sjå direktesending av møtet