Møte i kommunestyret, valstyret og formannskapet 25. mai

Møte i formannskapet

Møtestad: Utstillingssalen – Førdehuset
Møtetid: kl 08.30

Formannskapet skal behandle saka: Forlenging av Førdepakken, som skal vidare til kommunestyret.

NB! Dette møtet vert ikkje direktesendt på kommuneTV.

Sjå innkalling og saksdokument

Møte i kommunestyret

Møtestad: Festsalen – Førdehuset
Møtetid: kl 10.00

Kommunestyret skal mellom anna behandle:

  • Temaplan for trafikktryggleik 2023–2027 - endeleg behandling
  •  Kulturmiljøplan for Sunnfjord kommune – endeleg handsaming
  • Forlenging av Førdepakken

Sjå innkalling og saksdokument

I slutten av møtet vil kommunedirektøren presentere sitt framlegg til økonomiog handlingsplan 2024–2027.

Følg møtet direkte via KommuneTV:  

Sjå direktesending av møtet

Møte i valstyret/formannskapet

Møtestad: Møterom Sunnfjord – Rådhuset
Møtetid: Etter kommunestyret, ca 15.30 

Sjå innkalling og saksdokument – valstyret

Sjå innkalling og saksdokument – formannskap

Følg møtet direkte via KommuneTV:  

Sjå direktesending av møtet