Sunnfjord kommune

Kva må ligge til rette for at du skal ynskje å bu i Sunnfjord kommune?

Kva må ligge til rette for at du skal ynskje å bu i Sunnfjord kommune?

Klikk for stort bilete Gregory Idehen Sunnfjord kommune jobbar med langsiktige planar for korleis kommunen skal utvikle seg framover.

Målgruppe for spørjeundersøkinga

Vi ynskjer å  spørje deg som er ung, nyetablert, ny-tilflytta, har familie med små born eller vurderer å flytte til Sunnfjord kommune om kva som er bra med kommunen vår og kva som kan bli betre.

Er du i denne målgruppa, håpar vi at du kan bruke 5-10 minutt på å svare på spørjeskjemaet under.

Svarfrist

  •  05. mars 2021

Spørjeskjema - unge i etableringsfasen/tilflyttarar